Het Arenbergkoor nodigt jullie uit op haar volgend concert het “Deutsches Requiem” van de Duitse componist Johannes Brahms, op zaterdag 25 november om 20 u. in het Lemmensinstituut.

Ein deutsches Requiem is geen treurmuziek. De centrale gedachte van het werk is niet de eeuwige rust van de overledenen, maar voor alles de troost voor degenen die het leed dragen, muziek dus voor de levenden. Zo begint Brahms’ requiem met de tekst “Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden” (“Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden”) Brahms liet met opzet de christelijke dogma’s weg  maar benadrukte de essentiële, menselijke context van de Bijbel. Daarmee wilde hij een niet-liturgische dodenmis schrijven die iedereen zou kunnen verstaan. De keuze van de teksten is opmerkelijk: nergens wordt verwezen naar Christus of het christelijk geloof.

Algemene leiding: Korneel Bernolet

Orkest: Ensemble Apotheosis

Solisten: Liesbeth Devos – sopraan, Joris Derder – bariton

Koren: Arenbergkoor – Leuven-Heverlee, Trinid Singers – Leuven, Vagantes Morborum – Brugge, Beauvarletkoor – Koksijde

Kaarten:

Cat. 1: 27 € (kassa : 30 €), Cat. 2 : 22 € (kassa : 25 €). Te verkrijgen via www.arenbergkoor.be of 0497/02.88.47 of arenbergkoor@skynet.be of bij leden van het Arenbergkoor, rek. BE04 7344 2732 6031